Wiadomości


OŚWIADCZENIE - LIBER S.A. dotyczące statusu przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

 

W kontekście zmieniających się z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Ustawa”), regulacji prawnych dotyczących terminów płatności w transakcjach handlowych, informujemy, że  Liber Spółka Akcyjna

 

... Więcej >

Zawiadomienie o połączeniu spółek

W imieniu spółki Liber SA zawiadamiamy, że 15 stycznia 2020r nastąpiło połączenie spółki Liber  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy...

Więcej >

OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

 

 

ZWROTY

  1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w stosunku do towaru zakupionego w ciągu 12 miesięcy według daty na fakturze VAT – o ile porozumienie nie stanowi inaczej.
  2. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, bez uszkodzeń, metek, porysowań, mu...
Więcej >