Wiadomość


OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

                                                                        OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI
 
 
                                                                                                         ZWROTY
 1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w stosunku do towaru zakupionego w ciągu 9 miesięcy według daty na fakturze VAT – o ile porozumienie nie stanowi inaczej.

 2. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, bez uszkodzeń, metek, porysowań, musi nadawać się do ponownego wprowadzenia na rynek.

 3. Kupujący zobowiązany jest awizować zamiar dokonania zwrotu na adres e-mail k.swiatkiewicz@liber.pl wraz ze specyfikacją, która winna zawierać:

 / TYTUŁ / EAN / ILOŚĆ / NR DOKUMENTU ŹRÓDŁOWY /| DATA DOKUMENTU

 1. Sprzedający odeśle zaakceptowany zwrot z NUMEREM AWIZA Kupującemu, który zobowiązany jest dołączyć dokument do paczki ze zwrotem.
 2. Brak dokumentu skutkować będzie odesłaniem towaru bez sprawdzania, na koszt Kupującego.

 3. Zwroty inicjowane przez Kupującego - o ile porozumienie nie stanowi inaczej - odbywają się na jego koszt.
 4. Zwroty na żądanie Sprzedającego są realizowane przez i na koszt Sprzedającego.

 5. Przesyłki należy wysyłać na adres :

LIBER S.A.
UL. Zorzy 4
05-080 KLAUDYN

 1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki do chwili odbioru jej przez pracownika magazynu Liber.

 2. Zwroty nieawizowane nie będą przyjmowane.

 3. Po przyjęciu zwrotu fizycznego przez magazyn Sprzedającego, powstaną odpowiednio dokumenty korygujące i jeśli wystąpi konieczność protokół niezgodności (braki, nadwyżki oraz defekty).
 4. Nadwyżki, defekty zostaną odesłany na koszt Kupującego, chyba, że strony ustalą inaczej.

  1.                                               Zwroty do końca października gwarantują wystawienie korekt w danym rok.
 
 
                                                                                                REKLAMACJE

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej na adres e-mail: reklamacje@liber.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przyczyny zgłoszenia, specyfikację oraz nr dokumentu źródłowego

 3. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych towaru przyjmowana jest 14 dni od daty przyjęcia dostawy przez 

 4. Kupującego, po tym terminie reklamacja nie zostanie uznana.

 5. Uszkodzone paczki, naruszenie taśmy na kartonach, źle zabezpieczone paczki na paletach wykazujące widoczne uszkodzenia przy dostawie, muszą być natychmiast zgłoszone kurierowi, który ma obowiązek spisać protokół uszkodzeń.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia książek powstałe w trakcie transportu oraz świadomy odbiór przez Kupującego takich dostaw.

 7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Sprzedającego. 
 
                                 Liczymy na Państwa współpracę, która pozwoli sprawnie procedować zwroty oraz reklamacje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabacz Wszystkie wiadomości