Wiadomość


ZWROTY Ogólne warunki

                                                                        OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW
 
 
                                                                                                        
 1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w stosunku do towaru zakupionego w ciągu 9 miesięcy według daty na fakturze VAT – o ile porozumienie nie stanowi inaczej.

 2. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, bez uszkodzeń, metek, porysowań, musi nadawać się do ponownego wprowadzenia na rynek.

 3. Kupujący zobowiązany jest awizować zamiar dokonania zwrotu na adres e-mail k.swiatkiewicz@liber.pl wraz ze specyfikacją, która winna zawierać:

 / TYTUŁ / EAN / ILOŚĆ / NR DOKUMENTU ŹRÓDŁOWY /| DATA DOKUMENTU

 1. Sprzedający odeśle zaakceptowany zwrot z NUMEREM AWIZA Kupującemu, który zobowiązany jest dołączyć dokument do paczki ze zwrotem.
 2. Brak dokumentu skutkować będzie odesłaniem towaru bez sprawdzania, na koszt Kupującego.

 3. Zwroty inicjowane przez Kupującego - o ile porozumienie nie stanowi inaczej - odbywają się na jego koszt.
 4. Zwroty na żądanie Sprzedającego są realizowane przez i na koszt Sprzedającego.

 5. Przesyłki należy wysyłać na adres :

LIBER S.A.
UL. Zorzy 4
05-080 KLAUDYN

 1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki do chwili odbioru jej przez pracownika magazynu Liber.

 2. Zwroty nieawizowane nie będą przyjmowane.

 3. Po przyjęciu zwrotu fizycznego przez magazyn Sprzedającego, powstaną odpowiednio dokumenty korygujące i jeśli wystąpi konieczność protokół niezgodności (braki, nadwyżki oraz defekty).
 4. Nadwyżki, defekty zostaną odesłany na koszt Kupującego, chyba, że strony ustalą inaczej.

  1.                                               Zwroty do końca października gwarantują wystawienie korekt w danym rok.
 
 
                                 Liczymy na Państwa współpracę, która pozwoli sprawnie procedować zwroty oraz reklamacje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabacz Wszystkie wiadomości