Wiadomość


OŚWIADCZENIE - LIBER S.A. dotyczące statusu przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

 

W kontekście zmieniających się z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Ustawa”), regulacji prawnych dotyczących terminów płatności w transakcjach handlowych, informujemy, że  Liber Spółka Akcyjna

 

posiada status małego przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia nr. 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014r.

 

W przypadku zmiany statusu zobowiązujemy się do przedłożenia aktualizacji oświadczenia w termie 7 dni.


Zabacz Wszystkie wiadomości