• Autor: Złotkowski Piotr
 • Wydawca: UMCS
 • EAN: 9788322797181
 • Oprawa: miękka
 • Cena sug. br.: 37,80 zł
 • Cena brutto: 37,80 zł (w tym 5% VAT)
 • Cena netto: 36,00 zł
 • Dostępne od: 2023-11-24
 • Dostępność: 9 egz.

Cena netto: 36,00 zł


Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad historyczną antroponimią pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, które są prowadzone przez onomastów z różnych ośrodków i mają już swoją tradycję. W książce poddano analizie antroponimy przedstawicielek płci pięknej. Dotyczy ona mian kobiet należących do dwóch warstw społeczeństwa feudalnego: mieszczańskiej i chłopskiej. Objęty badaniem obszar stanowi rubież osadniczą, językową, wyznaniową i kulturową. Już od średniowiecza ścierały się tu wpływy Słowian zachodnich i wschodnich. Zakreślone ramy chronologiczne analizy obejmują XVII i XVIII wiek. Jako jedno z narzędzi do badania procesu kształtowania się historycznych nazw osobowych kobiet na tym terenie autor proponuje opracowaną przez siebie metodologię dynamicznych modeli nazwiskowych. Istotną częścią monografii jest słownik poświadczeń źródłowych derywatów nazwiskowych, który zawiera obszerny materiał egzemplifikacyjny. Zgromadzone w leksykonie nazwy osobowe świadczą o bogactwie i różnorodności systemu antroponimicznego kobiet obu warstw społecznych.

 • ISBN:
  9788322797181
 • Kategoria:
  HISTORIA / OPRACOWANIA OGÓLNE
 • Rok wydania:
  2023