• Autor: Moraczewska Anna
 • Wydawca: UMCS
 • EAN: 9788322794531
 • Oprawa: twarda
 • Cena detaliczna: 50,40 zł
 • Cena: 50,40 zł (w tym 5% VAT)
 • Data premiery: 2021-05-04
 • Dostępne od: 2021-05-04
 • Dostępność: 6-10 egz

50,40 zł


Badanie ryzyka w naukach społecznych jest nadal nowatorskim tematem i stanowi obszerny przedmiot dociekań naukowych. Granice państw wręcz przeciwnie. Są obiektem wielowiekowych i multidyscyplinarnych badań naukowych i poddawane są wielu próbom uporządkowania ich właściwości. Natomiast obydwie kategorie granice i ryzyko charakteryzuje złożoność, zmienność, wielowątkowość i wielorakość podejść badawczych. Z jednej strony, pozwala to na nieustanne zgłębianie ich istoty i poszukiwanie prawidłowości, a z drugiej staje się źródłem problemów metodologicznych i trudności z uporządkowaniem wiedzy na ich temat. Obydwie kategorie są więc interesującym wyzwaniem dla badacza. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej stanowią ciekawą egzemplifikację procesów zachodzących na współczesnych granicach i działań zapobiegających związanym z nimi zagrożeniom. Są obrazem zmieniającej się natury granic w późnowestfalskim ładzie między-narodowym, traktowanym jako kompilacja ciągłości ładu westfalskiego i zmiany ładu powestfalskiego.

 • ISBN:
  978-83-227-9453-1
 • Kategoria:
  BIZNES I EKONOMIA
 • Liczba stron:
  484
 • Rok wydania:
  2021