• Autor: Doczekalska Agnieszka
 • Wydawca: WOLTERS KLUWER
 • EAN: 9788382232097
 • Oprawa: twarda
 • Cena detaliczna: 139,00 zł
 • Cena: 139,00 zł (w tym 5% VAT)
 • Data premiery: 2021-02-22
 • Dostępne od: 2021-02-23
 • Dostępność: 1-2 egz

139,00 zł


Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca języka prawnego Unii Europejskiej, procesu jego kształtowania oraz jego wpływu na języki prawa krajowego państw członkowskich. Autorka opisuje hybrydyzację unijnych tekstów prawnych, czyli proces następujący w wyniku kontaktu różnych języków i kultur prawnych oraz ich oddziaływania na siebie podczas tworzenia prawa UE. Przedstawia także dekulturyzację języków prawa krajowego państw członkowskich, czyli standaryzację konieczną do zapewnienia równoznaczności wszystkich 24 wersji językowych unijnych aktów prawnych i ułatwiającą ich jednolite stosowanie w 27 państwach członkowskich. Książka zawiera również analizę procesów, którym podlega język prawny podczas transpozycji prawa unijnego do prawa państw członkowskich, mających swoją kulturę prawną, a tym samym swój własny język prawny, różniący się od tego, w którym tworzone są unijne akty prawne. Autorka ilustruje te zagadnienia przykładem transpozycji wybranych dyrektyw unijnych z zakresu ochrony praw konsumentów do systemów prawnych Irlandii, Malty, Wielkiej Brytanii i Polski. W publikacji opisano, jak rozwijają się dwa unijne języki: angielski – lingua franca instytucji unijnych, biorących udział w tworzeniu prawa UE, oraz język polski, który dołączył do urzę­dowych języków instytucji Unii w 2004 roku. Przedstawiono także wyniki badań interdyscy­plinarnych, w których oprócz metod nauk prawnych wykorzystano narzędzia lingwistyki korpusowej oraz metody przekładoznawstwa.

 • ISBN:
  978-83-8223-209-7
 • Kategoria:
  PRAWO
 • Liczba stron:
  345
 • Numer wydania:
  1
 • Rok wydania:
  2021