• Autor: Turowski Tomasz
 • Wydawca: UNIVERSITAS
 • EAN: 9788324235445
 • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
 • Cena sug. br.: 45,00 zł
 • Cena brutto: 45,00 zł (w tym 5% VAT)
 • Cena netto: 42,86 zł
 • Data premiery: 2020-01-08
 • Dostępne od: 2020-01-03
 • Dostępność: 3 egz.

Cena netto: 42,86 zł


*

O autorze:*

Tomasz Turowski, ur. w Poznaniu, absolwent filozofii UAM. Główne zainteresowania filozoficzne dotyczyły klasycznej filozofii niemieckiej, hermeneutyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Martina Heideggera oraz wartościującej filozofii życia Fryderyka Nietzschego. Zasadniczo tym pierwszym zainteresowaniom jest wierny do dziś. Od 2000 roku pracownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swych obecnych badaniach koncentruje się na współczesnej filozofii anglosaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki oraz relacji między /animal welfare/ a /animal rights/, czyli bada etyczne (teoretyczne i filozoficzne) aspekty praw zwierząt. Opracowuje własną koncepcję moralnego statusu istot pozaludzkich, czemu poświęcone są jego publikacje. *

Autor o książce:*

Przede wszystkim zamiarem moim było napisać książkę, którą sam chciałbym przeczytać, co nie oznacza, że roszczę sobie prawo do obiektywności. Jakiś czas temu zetknąłem się z filozofią moralną obszaru anglojęzycznego. Szczególną uwagę moją przykuł Peter Singer, który uważany jest za twórcę nowej orientacji etycznej, którą sam nazywa etyką stosowaną czy też praktyczną (/applied ethics/, /practical ethics/). W jego mniemaniu jest ona swoistą filozofią życia, w którym zasady moralne są drogowskazem postępowania w świecie codzienności. Przyjmuje on, że metodą uprawiania takiej etyki może być utylitaryzm w swej formule preferencyjnej. Tu jednak pojawiły się problemy związane właśnie z aplikacją zasad moralnych do rozwiązań natury praktycznej, co kazało na nowo postawić pytanie, czym w końcu jest etyka stosowana. Sądzę, że w książce udało mi się znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez interpretację propozycji Singera jako krytyki metafizycznej koncepcji człowieka. Innymi słowy uważam, że filozofia moralna autora /Animal Liberation/ jest spójna, a z jej metodologii wynika stosowalność tylko wówczas, gdy odczytamy ją jako radykalną krytykę (zmierzch) tradycyjnej antropologii. To nowe spojrzenie na nową etykę jest opowieścią zawartą w tej książce. To narracja o naszych wyborach moralnych, które zawsze mają charakter jakiegoś filozoficznego namysłu. Uważam, że filozofia nie jest sprawą życia i śmierci, tylko czymś o wiele poważniejszym. **

Z recenzji prof. Ryszarda Wiśniewskiego:**

Zmierzch etyki antropocentrycznej jest zjawiskiem zauważalnym na horyzoncie pewnej nieadekwatności etyki tradycyjnej do życia, nadużywającej abstrakcyjnego absolutyzmu, który to jest źródłem niezbyt uświadamianej sobie przez zwolenników tradycyjnej etyki pewnej hipokryzji, spychanej w nieświadomość niekonsekwencji. Etyka póki co jest zbyt ogólna i abstrakcyjna, jeśli jest stosowana, to w postaci zinstytucjonalizowanych kodeksów. W tym kontekście wartość naukowa książki Turowskiego o Singerze jest głównie teoretyczna i metodologiczna w odniesieniu do etyki praktycznej, ważna w obszarze szeroko rozumianej bioetyki. To krytyczna analiza próby przeorientowania etyki forsującej nowy paradygmat aksjologiczny i metodologiczny odpowiadający nowym czasom i przyszłości. W rezultacie otrzymujemy ważny przyczynek do poszukiwania teorii etyki praktycznej.

Uznanie budzi rzetelność i otwartość Autora w referowaniu zarówno stanowiska Singera, jak i obrońców etyki tradycyjnej, zrozumiały język argumentacji stron sporu. Nie można pominąć też uznania dla erudycji Autora zarówno w obszarze klasycznej filozofii i etyce, jak i w nurtach współczesnej etyki oraz metaetyki.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

 • ISBN:
  978-83-242-3544-5
 • Kategoria:
  FILOZOFIA
 • Liczba stron:
  580
 • Wysokość:
  235 mm
 • Szerokość:
  150 mm
 • Numer wydania:
  1
 • Rok wydania:
  2019