• Autor: Sidorowicz-Mulak Dorota, Franczyk-Cegła Agnieszka
 • Wydawca: OSSOLINEUM
 • Seria: Osso Wczoraj i Dziś
 • EAN: 9788365588524
 • Oprawa: miękka
 • Cena detaliczna: 89,00 zł
 • Cena: 89,00 zł (w tym 5% VAT)
 • Data premiery: 2018-02-02
 • Dostępne od: 2018-08-28
 • Dostępność: 6-10 egz

89,00 zł


Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”, zorganizowanej w 2016 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy z Consortium of European Research Libraries. Sympozjum dotyczyło badań proweniencyjnych prowadzonych w europejskich bibliotekach naukowych, publicznych i kościelnych. Badania te umożliwiają rekonstrukcję księgozbiorów historycznych oraz pozwalają na prześledzenie dziejów niemal każdej książki i jej obiegu społecznego. W tomie pierwszym zebrano artykuły poświęcone zespołom proweniencyjnym w zbiorach starych druków największych polskich bibliotek oraz teksty poruszające problematykę związaną z badaniami i opracowaniem inkunabułów. W tomie drugim zamieszczono teksty poświęcone właścicielom książek żyjącym w różnych epokach (od średniowiecza po wiek XIX), a także wyniki badań kolekcji kościelnych i klasztornych, polskich księgozbiorów historycznych przechowywanych w Rosji i Szwecji, metod opracowania dawnych kolekcji we Francji, ekslibrisów oraz rynku antykwarycznego starych druków.

 • ISBN:
  978-83-65588-52-4
 • Kategoria:
  HISTORIA / POLSKI / XV-XVIII WIEK
 • Liczba stron:
  548
 • Wysokość:
  230 mm
 • Szerokość:
  150 mm
 • Grubość grzbietu:
  35 mm
 • Numer wydania:
  1
 • Rok wydania:
  2017